Panel "Dyskusja o teledetekcji"

Szanowni Państwo,
Zgodnie z programem w trzecim dniu konferencji (30 listopada) odbędzie się "Dyskusja o teledetekcji".
Tematem dyskusji będzie NSIS - Narodowy System Informacji Satelitarnej.
Zaproszenie do rozmowy przyjęli:
dyr. Jolanta Orlińska - POLSA,
dyr. Mateusz Gaczyński - MEiN,
dyr. Piotr Zabadała - MRiT,
dyr. Artur Łączyński - GUS,
dr. Jakub Ryzenko -CBK PAN.

Debata odbędzie się w sali konferencyjnej CBK PAN i będzie transmitowana w systemie ZOOM podobnie jak inne sesje Konferencji.
Jest możliwość wejścia na salę (Warszawa, Bartycka 18A), wymaga to wysłania zgłoszenia na adres konferencji:   xxv_teledetekcja@cbk.waw.pl.
Zgłoszenie powinno być wysłane do wtorku godz. 12:00.