Postery

Sesja posterowa

Zastosowanie lotniczych zobrazowań hiperspektralnych do identyfikacji wybranych inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin

A. Sabat-Tomala, E. Raczko, B. Zagajewski

Spatial variation analysis of chlorophyll concentration using Sentinel-3 OLCI Imagery in the Bay of Bengal along the shores of the Chennai district, India

K. Kaushik

Jak wykorzystać nieużytki w walce ze zmianami klimatu?

M. Krupiński, M. Ruciński, M. Milczarek, E. Gromny, S. Aleksandrowicz, E. Woźniak, C. Georgiadis, V. Tsioukas, M. Tassopoulou, N. Verde, A. Stamnas), Z. Touloudi, G. Spanos, J. Torralba Pérez, J. P. Carbonell Rivera, P. Crespo Peremarch, F. Gallego, F. Bezares, R. Góme, L. Martín, A. Abad, L. Papalampros, N. Gounaris, E. Mystakidis, A. Argyroudi, L. Gkountara, A. Sakellariou, I. V. Korompoki, D. Emin, S. Garšva, A. Trivedi, B. Felten, A. Hassan, R. Ravindran, M. Mendes, R. Polepally, E. Bender, S. Nyarko

Monitorowanie lasów miejskich Krakowa z wykorzystaniem wskaźników krajobrazowych na podstawie wieloczasowych danych teledetekcyjnych

K. Zięba-Kulawik, P. Wężyk

Ewapotranspiracja obszarów bagiennych. Wybrane wyniki pomiarów z zastosowaniem metody kowariancyjnej i obserwacji satelitarnych (Sentinel-2)

M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak

Teledetekcyjne monitorowanie drzewostanów na pożarzysku w Kuźni Raciborskiej z wykorzystaniem serii czasowych zdjęć satelitarnych i chmur punktów ALS LiDAR

A. W. Golasz, P. Wężyk

Remote sensing to prevent floods in Sudan

M. Ahmed