Kontakt

Adres mailowy konferencji: 

xxv_teledetekcja@cbk.waw.pl