Opłaty

Formy uczestniczenia
referat prezentacja posterowa uczestnictwo bez wystąpienia

 

Opłata za uczestnictwo w Konferencji  wynosi 120 zł (Opłata dla studentów i doktorantów – 60 zł).

Wpłaty należy dokonać do 17 listopada 2022 r. na konto bankowe:

45 1130 1017 0013 4349 0620 0007

Centrum Badań Kosmicznych PAN

ul. Bartycka 18A

00-716 Warszawa

W tytule przelewu należy podać  „XXV OKFiT – Imię i nazwisko”

 Po zaksięgowaniu wpłaty, faktura zostanie przesłana elektronicznie na adres mailowy podany w zgłoszeniu.