Historia

Od tradycji ku przyszłości

XXV OGÓLNOPOLOSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI, ze względu na swój numer może być uznana za konferencję jubileuszową. Tradycja organizowania konferencji o tematyce TELEDETEKCYJNEJ liczy już 58 lat.

From tradition to the future

This 25th NATIONAL CONFERENCE ON AERIAL PHOTOINTERPRETATION AND REMOTE SENSING is an anniversary one with a tradition dating back to 1964, when the first such conference was organised at the Geographical Institute of the University of Warsaw.