Komitet Honorowy

  • Prof. dr hab. Jan R. Olędzki - Przewodniczący
  • Prof. dr hab. Zbigniew Kłos - Przewodniczący KBKiS PAN
  • Prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz
  • Prof. dr hab. Jerzy Cierniewski
  • Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz
  • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk
  • Prof. dr hab. Leon Kozacki
  • Prof. dr hab. inż. Adam Linsenbarth