Komunikat nr 1

Zaproszenie na konferencję.

Sekcja Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

siłami

Zakładu Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych PAN

oraz

Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

organizują jubileuszową

XXV Ogólnopolską Konferencję Fotointerpretacji i Teledetekcji

21-23 listopada 2022

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej

Tematyka Konferencji

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe i inne.

Formy uczestniczenia

Referat, prezentacja posterowa, uczestnictwo bez wystąpienia

Harmonogram

Otwarcie rejestracji kwiecień 2022
Termin zgłaszania referatów i nadsyłania streszczeń 23 września 2022
Kwalifikacja 21 października 2022
Wstępny program 28 października 2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W najbliższym czasie zostanie przesłany komunikat nr 2 konferencji z informacjami dotyczącymi sposobu rejestracji uczestników oraz dokonania opłaty konferencyjnej (pokrycie kosztów organizacyjnych). Adres mailowy konferencji: xxv_teledetekcja@cbk.waw.pl.

Pełna treść komunikatu:

XXV_OKFiT_Komunikat_nr_1 (pdf, 689,68 kB)