Keynote Speaker - Prof. dr hab. Jan R. Olędzki

Tytuł wystąpienia: From tradition to the future / Od tradycji ku przyszłości.